Ako ukradnúť BMW X6 pod 2 minúty (Rusko)

Ruský "autičkár" predvedie ako za 3 minúty ukradnúť BMW X6.

Kroky postupne:

1. zapnú rušičku Wifi/GPS/GSM/3G signálu
2. odvŕtať zámok a otvoriť dvere
3. prepísať kľúč v riadiacej jednotke
4. vložiť nový kľúč a pokúsiť sa naštartovať
5. aktivovať štartér v prítomnosti imobilizéru
6. naštartovať a zmiznúť