Neúčtujeme za ľudskosť

Je lepšie dávať ako brať ... :)