Právo na odpor v protektoráte Slovensko.

1. Schválený na verejnom rokovaní občanmi – prirodzenými vlastníkmi moci, dňa 9.11.2013, občiansky tribunál je dočasné štátne zriadenie v stave ústavnej núdze – revolúcia – nepísané právo

2. Vlastníkmi moci sú občania a akýkoľvek výklad v rozpore so suverenitou občanov je neplatný. Cenzúra štátneho útvaru.

3. Výbor Občianskeho tribunálu – kolektívne rozhodovanie na väcšinovom princípe, stanovený je hovorca. - Občiansky tribunál- zastupuje, koná, vyjednáva. Občiansky tribunál - má potvrdenie súhlasu vlastníkmi moci – podpisy občanov

4. Retribučný tribunál – výkon spravodlivosti, zrýchlené súdne procesy

5. Trestnoprávna a majetková zodpovednosť, odvolateľnosť verejných činiteľov

6. Po schválení novej ústavy občiansky tribunál preberá kontrolnú právomoc – výkon štátnej moci v súlade s ústavou Republiky Slovensko

upic

Dátum: 23.9.16 12:18

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 19:33