Procházkova morálka a Bugárova "logika"

Rysuje sa ďalšia medzinárodná hanba pre Slovensko v súvislosti s kandidatúrou Procházku na sudcu v Luxemburgu. Celé to zaklincoval Bugár svojou "logikou", podľa ktorého hanbu robí Slovensku Sulík a desiatky sudcov, ktorí na nízky morálny kredit Procházku upozornili a nie vláda spolu so súdnou radou, ktorí Procházku navrhli a schválili, ako kandidáta.