Akhbar Sham - Bieli džihádisti z Kaukazu

Bojovníci Akhbaru Sham prisahajú vernosť Emirovi Kaukazského emirátu. Drvivú väčšinu tejto skupiny tvoria Čečenci, no i iné biele etniká, žijúce na Kaukaze.