Zvuky planét 2

Zvuk je mechanické vlnenie, kde je kolísanie tlaku prenášané pevnou látkou, kvapalinou alebo plynom. Mechanické vibrácie, ktoré môžu byť interpretované ako zvuk sú schopné cestovať cez všetky formy hmoty: plyny, kvapaliny, tuhé látky a plazmy. Záležitosť, ktorá podporuje zvuk je nazývaná médiom. Zvuk sa nemôže šíriť vo vákuovom prostredí.

upic

Dátum: 10.12.16 12:18

Autor: svet

Dĺžka: 5:13