Hitler sa dozvedel, že Danka povýšili na kapitána

Správa o povýšení Danka na kapitána sa už dostala aj k Hitlerovi. Tiež ho to nepotešilo.