Veľmi dramatický pes

Pes je veľmi citlivý na dotyky, ktoré si nevyžiada. Patrične svoju nespokojnosť aj dáva najavo.

upic

Dátum: 9.3.17 13:30

Autor: predstojnica

Dĺžka: 0:12