Čo ma točíš?! (Nová Legenda)

Mládenca zastavila mestská polícia kvôli vandalizmu autobusovej stanici Mlynské Nivy (Bratislava). Spolu s mestskou políciu tam bol aj muž s kamerou, ktorý všetko dokumentoval. To sa mládencovi nepáčilo a chcel si to z ním vybaviť hneď na mieste.