Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Video Ozbrojených síl Slovenskej republiky vzniklo počas cvičenia s anglickým názvom "Slovak Shield 2016" vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Slovak Shield je v preklade do nemčiny "Slowakisch-Schild" alebo po slovensky "Slovenský štít".

https://fb.com/ozbrojenesily