Veľmi hlúpe deti!

Mohlo to skončiť aj úplne inak. Niektoré deti vôbec nepremýšľajú.