Pozor na ANARCHISTOV!

POZOR ANARCHISTA!
Vláda je vo väčšine sociálnej štruktúry obyvateľstva definovaná ako najvyšší orgán výkonnej moci v štáte. Oficiálna definícia, prostredníctvom ktorej môžeme vládu nazvať skupinou ľudí s výsadnými právami a monopolom pre použitie násilia vo vymedzenej geografickej oblasti však akosi zaostáva. Je to pomerne pochopiteľné, keďže väčšina obyvateľov Zeme ešte nedospela do štádia, kedy sa vie každý jednotlivec podriadiť svojim osobným princípom. Veľký podiel tejto väčšiny nepochybne osobné princípy postráda a je tu jedna veľká otázka - čo sú to za ľudia, ktorí nielenže nepostrádajú osobné princípy, ale dokonca nepostrádajú schopnosť podriadiť sa im? Nuž, z tých budú ešte dlho extrémistickí anarchisti, bez ohľadu na hlbší obsah ich ideológie a toto video kladie dôraz na ich nespochybniteľnú nebezpečnosť.

upic

Dátum: 28.11.17 6:49

Autor: fraus

Dĺžka: 8:41