Ideologické kořeny Nové levice - Marx, Lukács, Gramsci, Marc

Nová levice ovládla kulturní a akademický prostor. Odkud čerpají tito novodobí inkvizitoři svou inspiraci a proč jsou posedlí zničením bílé rasy, kapitalismu a demokracie?