Kúzelník sa pokúsil predať mariuhanu policajtovi

Kúzelník sa chcel pobaviť tým, že zmetie policajta pár svojími kúzlami.