Spermo-Man #1 — Prológ (dabovaná paródia)

Palko Polák je na prvý pohľad obyčajný chlapec. Žije u tety a strýka, študuje v poslednom ročníku na strednej škole a jeho tajnou láskou je krásna Mahika od susedov. Avšak po školskej exkurzii sa Palkovi otočí život naruby…