Neplatné skončenie pracovného pomeru

1. Chceš príjem, ktorý nie je ako doteraz a zaručí ti, že môžeš dôstojne žiť?
2. Chceš prácu, ktorú dokážeš zodpovedne vykonávať a máš za ňu dôstojný príjem?
3. Chceš štátnu dividendu, za to, že môžeš pracovať a poberať dôstojný príjem ?
4. Chceš, aby neboli žiadne iné dane, ale len jedna daň minimálna a to len z prevodu peňazí?
5. Chceš prijať zodpovednosť za svoje činy a získať finančné odškodnenie za dobu bezprávia na Slovensku od roku 1990 a tieto roky neslobody dostať na účet zaplatené?
Ak chceš tak si uvedomuješ, že to nie je sľub, ale tvoja vôľa a treba ju naplniť. Tak podpíš prihlášku do Inštitútu ochrany ústavných práv a naplníš aj prijatie zodpovednosti – tak sa stanú členmi Inštitútu ochrany ústavných a na verejnom zhromaždení pomocou koordinátorov , sa členovia dozvedia všetko o tom, ako sa musí postupovať, aby bolo 5bodov do bodky naplnených.