Čo sa deje v kostole za zatvorenými dverami?

Hudbu použitú ako doprovod vo filme Terminátor 2: Den zúčtovania zložil Brad Fiedel. Táto hudba je natoľko úžasná, že doslova zapadá do každej chvíle, situácie a sekundy. Čo sa totiž týka ústrednej melódie, tak Brad prehlásil, že sa snažil docieliť naprosto organického zvuku a použil teda husle znížené o tri oktávy. Hudba, ktorá slúžila k podtrhnutiu deja a docielila potrebnú terminátorsku atmosféru, bola zahratá na zaujímavom hudobnom nástroji. Brad sa totiž preriekol, že hudbu zahral pomocou kladiva a panvičky.

upic

Dátum: 20.4.18 11:58

Autor: bosstonmarsden

Dĺžka: 0:42