Štefan Vaľo - Odvodnovanie pevnín = Klimatická zmena

Pán Štefan Vaľo vysvetluje, ako sa mylne domnievame, že globálne oteplovanie sposobuju skleníkové plyny. Odbornými postupmi a meraniami dokázal ohromný dopad nevedomého odvodnovania pevnín ludskou činnosťou a s tým súvisiace prehrievanie pevnín. Ponúka lacné a jednoduché riešenia, ktoré by pozitívny dopad mali takmer okamžitý. Mnohé veci sa mu aj podarilo presadiť do legislavívy SR, ale firmy ich ignorujú, no my občania si to vieme všimnúť a mali by sme to hlásiť oránom. Pozrite si aj jeho webstránku povodne sk. Nejedná sa o konšpiračné tliachanie.

zobraziť viac ↓