Prenosný "hologram" do vrecka (Hong Kong)

Na veľtrhu v Hong Kongu predstavili prenosný "hologram". Ide o dve rotujúce RGB LED ramená, ktoré vytvárajú rotáciou kruhový displej, na ktorom sa zobrazuje animácia. Medzi vlastnosti ľudského oka patrí, že krátko-trvajúci vnem sa pri bežnom osvetlení predmetu zachová asi 0,1 s. Toto zachovanie vnemu umožňuje vnímať postupnosť rýchle sa striedajúcich obrazov ako plynulý dej.

upic

Dátum: 1.5.18 17:42

Autor: navody

Dĺžka: 2:03