Geert Wilders pro Tommyho Robinsona

Geert Wilders vyjadřuje podporu Tommy Robinsonovi a svobodě slova před britskou ambasádou v Haagu.