Tucker Carlson a Nigel Farage diskutují o projevu George Sorose

Tucker Carlson a Nigel Farage diskutují nedávné prohlášení George Sorose o nutnosti udržet otevřené hranice, o umělém vyvolávání pocitů viny a o celkovém sebevražedném kurzu západní civilizace.