Výrub viac ako 100-ročných stromov (Slovensko)

Na území Štiavnických vrchov vypílili vyše 100 ročné stromy, rástli pritom v 5. stupni ochrany. 5 dubov a 1 jaseň boli vyrúbané z dôvodu ochrany trávnych porastov.