Juraj Chlebík - ohlásenie kandidatúry na prezidenta SR

Volám sa Juraj Chlebík. Som dobrovoľník Inštitútu ochrany ústavných práv. Pochádzam z Trenčína. Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky. Vlasteneckí a kresťanskí orientovaní aktivisti, ale aj ateisti, či pohlavne inak orientovaní občania, ľudia na začiatku staroby a starí nevládni občania, ženy matky v manželskom zväzku alebo slobodné matky, študenti akéhokoľvek pohlavia. Vy všetci máte možnosť rozhodnúť či chcete aby som kandidoval za prezidenta Slovenska. Rozhodol som sa nie z vlastnej vôle, ale na návrh určitých ľudí, ktorí už chcú totálnu zmenu systému na novú funkčnú spoločnosť. Kde úrad štátnej starostlivosti nahradí nefunkčný a skorumpovaný parlament. Prijal som túto ponuku len z jedného a to účinného dôvodu. Ak mi dáte podpisy poslancov alebo občanov Slovenska, budem môcť verejne prostredníctvom médií povedať občanom pravdivé skutočnosti a riešenia. Ako za 28 rokov politických tém a obohacovania sa štandartných vlád na úkor občanov zmeniť a ako slobodnými voľbami rozhodnete o vašich životoch a tak konečne zabezpečíme spoločne dôstojný život všetkým na Slovensku a vyvinenie pre všetkých, ktorí doposiaľ nič nevideli a nepochopili.