Útulkovo: Füleš si čistí kožúšok a robí hygienu

Füleš už pozná viacero povelov a stáva sa z neho priateľský psík.
Pomáhame mu hľadať nový domov: ozpriatelpes@gmail.com