Ospalý žiačik LVL STOLIČKA

Zaspať v škole, to sa podarilo každému, ale na to, čo spravil tento filipínsky žiačik, na to treba jednoducho talent.