Veľkolepé dielo euro - extrémneho kapitalizmu

Veľkolepé dielo euro-extrémneho kapitalizmu je, keď si európsky "otrok" mysli, že jeho nepriateľom je africký "otrok" a nie kapitalista, ktorý ich využíva oboch, a s úsmevom sa s elitou prizerajú ako sa navzájom neznášajú...