Konečne zistil, ako zapôsobiť na ženy

Chlapík na ženy určite nejakým spôsobom zapôsobil, ale o niekoľko minút ho asi zoškrabovali špachtľou zo zeme.

upic

Dátum: 23.10.18 14:17

Autor: kardiostimulator

Dĺžka: 0:19