Dostaň z valca arašid (logická hádanka)

Je všetko užitočné, čo sa naučíš v škole? Žiaci a niekoľko dospelých dostali logickú hádanku, ktorú nevedeli vyriešiť. Tú istú hádanku, ktorú vyriešil ľudoop. Je to holandská reklama, ktorá má motivovať ľudí, aby diskutovali o tom, čo by mali školy učiť a akou formou.

upic

Dátum: 12.11.18 18:27

Autor: dynamitero

Dĺžka: 1:00