Maltský arcibiskup využil Porche ťahané deťmi

Maltský arcibiskup John Sultana sa do funkcie nechal odviezť vozom, ktorý ťahali deti...