Medzičasom v prírodovednom múzeu niekde v Holandsku

Ten čo mal na starosti taxidermiu v holandskom prírodovedeckom múzeu mul často chodiť do špeciálnych kaviarní, ktoré majú v Holandsku osobité čaro.