Politicky nekorektný únos triednej knihy

Politicky nekorektná scéna z únosu triednej knihy žiarskeho gympla (v podaní pána predsedu) o tom, kde vidí Slovensko o 20 rokov.