Porušil jedno z VZV prikázaní!

1. Já som vozík tvoj! Nebudeš mať iné vozíky okrem mňa.
2. Nebudeš jazdiť so zdvihnutými vidlami nadarmo.
3. Spomeň si, aby si v deň pracovný svietil.
4. Cti vozík svoj i nabíjačku svoju.
5. Nevybiješ.
6. Nezašpiníš.
7. Nepoškriabeš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti vozíku svojmu.
9. Nepožiadaš nabíjačku kolegu svojho.
10. Nepožiadaš o vozík kolegu svojho, ani ničoho čo v jeho vozíku je.

upic

Dátum: 21.1.19 18:43

Autor: bosstonmarsden

Dĺžka: 0:27