Jared Taylor vs Amna Nawaz

Jared Taylor je americký nacionalista a konzervativec. Narodil se křesťanským misionářům v Japonsku, kde také do 12 let žil (hovoří plynně japonsky) a poté absolvoval Filozofii na Yale University. 
Patří k intelektuálním vůdcům amerických rasových realistů [race-realists] usilujících o obhajobu a zachování bělošské rasové identity. Rasoví realisté věří, že lidské rasy se od sebe odlišují natolik, že tyto rozdíly ve významné míře determinují schopnosti a chování jednotlivců a národů. 

Amna Nawaz je americká producentka a žurnalistka pakistánského původu, přispěvatelka MSNBC nebo NBC. Její agenda pokrývá především témata týkající se enviromentálních záležitostí, umění nebo lidských práv. 
Za své investigativní reportáže ze zemí jako Sýrie, Turecko, Kolumbie nebo Haiti obdržela též řadu ocenění, například novinářskou cenu Emmy.