Povinnosťou vlastníka katany je súťažiť! (Japonsko)

V Japonsku sa často organizujú súťaže s mečmi katana, kde sa skúšajú zručnosti ich majiteľov a takisto aj kvalita samotných mečov. Katany boli výbavou bojovníkov už 15-tom storočí a veľa kvalitných mečov sa zachovalo až dodnes. Ich cena sa môže pohybovať rádovo v desaťtisícoch Eur.

upic

Dátum: 12.2.19 13:23

Autor: monsio

Dĺžka: 17:57