Na ten Deň žien si logneme!

Chcela dobehnúť, ale čosi jej skrížilo cestu. Toto asi iba ženy dokážu.