Prikrývka na rýchle hasenie horiaceho auta

Nórska spoločnosť Bridgehill vyvinula špeciálnu požiarna pokrývku, ktorá poskytuje najrýchlejší a najefektívnejší spôsob hasenia požiaru auta odstránením prívodu kyslíka. Toxické plyny a dym sa u klasický áut okamžite stlmia. Rovnaký výsledok sa dosahuje aj u elektromobilov, ktorých batérie neboli zasiahnuté ohňom. Pre okamžitú a úplnú izoláciu od ohňa a dymu musí byť prikrývka aspoň 20 minút na horiacom vozidle. Ak je potrebné, dáva sa ešte jedna vrstva prikrývky. Táto jedinečná prikrývka je určená len pre profesionálne použitie.