Za zdravý rozum!

Všade na svete vznikajú nepokoje len preto, je spoločnou príčinou je : A, na strane vládnucich orgánov je to sebectvo a za B, na strane voličov- občanov, je to závisť. Obe strany majú však spoločné tri základné potreby na dôstojný život, ktorý však v žiadnej ústave na svete nieje presne definovaný. Viete mi povedať, prečo vlády chcú vládnuť nad občanmi, keď podľa ústav a medzinárodných dohovorov, by mali občanom slúžiť? A dôstojný život, by mal byť rešpektovaný v každej krajine, a to bez zásahu cudzej moci? Viete mi povedať tri základné ľudské a pre život v dnešnej dobe potrebné podmienky, aby všetci na svete pochopili, že človek by mal do práce chodiť s radosťou a nezanedbávať pri tom rodinu.Mal by mať prácu, ktorá ho baví a zarábať peniaze poctivo, aby šetril v rodine to najcennejšie , a to je manželka, ktorá je symbolom rodiny a od rodiny sa aj odvodzuje vyspelosť národa, lebo tam je vzor celej spoločnosti?