Vrakovisko v jednom opustenom závode

Opustený areál jedného závodu sa mení na organický cintorín.