Veľa rokov skúseností v elektrikárskom obore (Južná Amerika)

Z dôvodu nedostatku pracovných síl boli elektrárne nútené prijímať záujemcov bez bližšieho preverenia vzdelania a praxe. Tento muž v žiadosti uviedol, že má mnohoročné skúsenosti v elektrikárskom obore. Bol požiadaný, aby skontroloval napätie na stĺpe. Čo sa mu aj podarilo...

upic

Dátum: 6.5.19 17:02

Autor: therock

Dĺžka: 0:31