Morbídne výročie 1 5 2019

Secon hand Zuza Čaputová
19 rokov hrôzy, totality a tyranie
Voľby - terminované zákazky manažérov
Delírium kandiduje a rozhoduje
Bludová psychóza panskej ríše, fetišu krvi a pôdy
Za našu krv, drinu, slzy a pot ich lož a utópiu?
Aj ty zomrieš, ale to čo pretrváva, je skutku sláva!

upic

Dátum: 7.5.19 17:32

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 46:12