Matematika s Julom 3, Delenie a operácie so zlomkami

Operácie so zlomkami, násobenie, delenie a sčítanie zlomkov.