"Medicopter 117" ťa nenechá v štichu!

Ranený turista padol do rúk nesprávnym záchranárom. Ak sa neudusil vlastnými zvratkami a neodrovnalo ho vysoké preťaženie, mal by to patrične zapiť.