Matka s reflexom

Krok od tragédie, no matka bola pohotová. Len dodám, že zábradlia majú svoje normy tiež. Na Slovensku jeden bod vraví jasne. V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom. Video bolo nemé.

upic

Dátum: 22.6.19 14:00

Autor: bosstonmarsden

Dĺžka: 0:38