Moderná živočíšna výroba

Priblíženie dnešného priemyslu živočíšnej výroby v šiestich minútach. Video pochádza z dokumentárneho filmu Nadvláda ( http://moje.video/Nxa ).