Ukradnúť 2 eurá je hriech, no potrat nie

Arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
"Na príprave na birmovku, kňaz sa pýta birmovancov. Prosím vás, keď niekto ukradne 2 €, je to ťažký hriech? Samozrejme.
A prosím vás, keď niekto spraví potrat, je to ťažký hriech? ...
A birmovanci zaváhali. My sme tak nastavení, že najväčšie previnenie vidíme, keď nám niekto siahne na majetok."
"Nechali sme si vnútiť tému korupcie, ako najväčšieho hriechu. Korupcia je hriech, ale je to hriech postavený na ľudských zákonoch a na nedodržiavaní ľudských zákonov. ZABITIE ŽIVOTA, JE VŽDY NEDODRŽIAVANIE BOŽIEHO ZÁKONA!"
Múdre slová od modrého muža.

Zdroj: YouTube Bratislavské Hanusove dni