Manželstvo FLR, femdom, hra i životný štýl

Žena úplná bohyňa a vládkyňa. Niektorí takto podobne žijú a vyhovuje im to. Pre niektorých je to občasná hra, pre niektorých dlhodobá záležitosť, životný štýl. (FLR = Female Led Relationships.)