Toto vodič nečakal

Cesta prázdna, pohodová muzika z rádia. Čo sa môže stať?