Údajne som z tohto videa zblbol

Slovo na krytie a popieranie prezumpcie neviny v masmédiách. Napr. keď chcem ublížiť Pelegrínimu, tak tvrdím: Pelegríny je údajne vrah. Tak to tie mršky v masmédiách u redaktoroch-prevažovačoch vymysleli.