Greta Thunberg vs Game of Thrones

Stojíme na prahu záhuby a vy sa tu naťahujete o nejaký Železný trón.
HOW DARE YOU!!!