PODVOD ZVANÝ GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE!

„Neexistuje preukázané spojenie medzi ľudskou činnosťou a zvyšovaním teploty!“Táto veta tam niekoľkokrát figurovala. Bola však zámerne vymazaná a nahradená v konečnej Správe OSN o Klimatických zmenách ide o poslednú možnosť elity vyvolania strachu medzi ľuďmi a zavedenia NWO! Potvrdzuje to iba fakt, že OSN=nástroj k presadzovaniu záujmov elity v globálnom meradle!

upic

Dátum: 5.10.19 12:17

Autor: ezechyel999

Dĺžka: 39:02